Sønderjysk Miljørådgivning

Sønderjysk Miljørådgivning - Søndertoften 29, Jejsing, 6270 Tønder - Tlf. 74 73 42 69 / 28 77 72 69 - Mail: kdc@sjmr.dk

Der kan tilbydes miljøbistand inden for:

 

 

Leverandørerne har ofte svært ved at afsætte de forurenede byggematerialer, så der kan være mange penge, der kan følge med at få materialet leveret. Prisen kan bl. a. afhænge af kørselsafstand fra lager til byggeplads og, leverandørens besvær med at komme af med materialerne.

 

 

 

 

 

Sønderjysk Miljørådgivning drives af geolog Knud Damgaard Christensen som med baggrund i ansættelser i offentlig miljøforvaltning (det tidligere Sønderjyllands Amt), rådgivningsbranchen (COWI) og et miljøfirma (bl.a. med levering af restprodukter) yder miljøbistand til virksomheder, der ikke har opgaver nok til en fastansat miljømedarbejder.

Sønderjysk Miljørådgivning

c/o Knud Damgaard Christensen

Søndertoften 29, Jejsing

6270 Tønder

Tlf. 74 73 42 69 / 28 77 72 69

Mail: kdc@sjmr.dk

www.sjmr.dk

CVR-nr. 35 01 04 08

Miljøansøgninger – Jordhåndtering – Forvaltningsret/miljølovgivning – Ansøgninger om markvandingstilladelser – Genanvendelsesprojekter

Kontakt - udfyld formular og send

 

KLIK HER